Эрхэм зорилго

Баруун-Урт сумын хүн амыг ус дулаанаар тасралтгүй найдвартай хангаж, орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэсэн байгууллага байна.